BELANGENBEHARTIGING

Verzekerd bij AV Friso

Wanneer men verzekerd is bij de gemeenschappelijke zorgverzekering “AV Friso” (De Friesland) dan mag de eigen bijdrage CAK worden ingediend bij de zorgverzekering.

Dit is op 15 januari 2019 – in een telefonisch contact – van de heer H.C.M. Driessen met de gemeente Smallingerland, mevrouw Wijnstra, besproken en vastgesteld.

Dus wanneer iemand betalingen doet aan het CAK, let dan even op het bovenstaande.
Ook hier valt dus nog wat te verdienen voor de klanten.

SPW.