Meegeefbrief (AVG)

Wanneer u voor een cliënt het aangifteformulier IB2020 heeft ingevuld dient u bijgaande brief in tweevoud in te vullen.  Een exemplaar voor cliënt en een exemplaar voor de invuller. Dit ingevolge de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Bijlagen:

(PDF) klik hier

(MS WORD) klik hier