Bezwaar maken gemoderniseerd

Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijkomend voordeel daarvan is dat bijlagen meteen online meegestuurd kunnen worden.
Met de introductie van deze nieuwe voorziening die te bereiken is via de pagina ‘Bezwaar, beroep en klacht‘ is ook geregeld dat belastingplichtigen de status van hun bezwaar kunnen volgen. Zo is precies te zien of het bezwaar ontvangen is en in welke fase van behandeling het zich bevindt.
Transparanter en efficiënter
De modernisering van het bezwaarproces past in de verdergaande digitalisering van de maatschappij en verbetert de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsbescherming. Doordat men de status van het bezwaar kan inzien, gaat de transparantie omhoog. Door de verdere digitalisering kan het proces efficiënter ingericht worden.
Na deze vernieuwing stopt de modernisering niet. Zo wordt, zoals al is aangekondigd in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst, gewerkt aan het deformaliseren van bezwaar. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee wordt het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst sterk vereenvoudigd.
Goede interactie met belastingplichtigen en toeslaggerechtigden is belangrijk om mensen in staat te stellen hun verplichtingen na te leven en hun aanspraken te verzilveren. Het is dan ook een onderwerp dat continu aandacht heeft bij de Belastingdienst en de komende jaren een speerpunt zal zijn.

Klik hier voor een voorbeeldbrief bezwaarschrift.

 

Zorgtoeslag

Hoe weet ik of ik recht heb op zorg- of huurtoeslag?

Men krijgt namelijk niet vanzelf bericht als je in aanmerking komt voor “zorg- of huurtoeslag. Dit moet men namelijk zelf aanvragen via internet.
Om hier achter te komen dat men recht heeft op toeslagen is het aan te raden om te kijken op:

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

De aanvraag gaat via de Belastingdienst, te weten: www.toeslagen.nl
U moet daar inloggen met uw DigiD.

SPW

Klik hier voor de hand-out “Zorgtoeslag”.