Casus met behulp van blanco

Voor het maken van de casus – die u binnenkort ontvangt – kunt u gebruik maken van Blanco. Deze kunt u vinden op de site: www.opleiding-ola.belastingdienst.nl óf onder google: OLA Simulatie – Belastingdienst

Update Kennisnetwerk

Ter voorbereiding op de aangifte inkomstenbelasting 2018 kunt u gebruik maken van het Kennisnetwerk. Dit is het online kennis- en informatieplatform van de Belastingdienst, bedoeld ter ondersteuning bij de aangifte. Het Kennisnetwerk is voorzien van alle relevante informatie en casussen over de inkomstenbelasting van 2018.

Op het Kennisnetwerk staat de cursus “online belastingaangifte doen”. In deze cursusomgeving zijn ook eindcasussen opgenomen bij het onderdeel “eindcasus”.

Wegens een technische storing is het niet mogelijk de eindcasus op reguliere wijze op te slaan of af te drukken. U ontvangt een foutmelding, zodra u op de knop “afdrukken” klikt.

Om de eindcasus toch te kunnen opslaan en printen, vindt u hier een instructie hoe dit alsnog te doen.

Mocht deze oplossing niet lukken, of heeft u aanvullende vragen, stuur dan een mail naar de postbus maatschappelijk dienstverleners van de Belastingdienst.

Wij wensen u veel succes met de casussen en het invullen van de aangifte.

Het team Relatiebeheer particulieren
Update

 

Uitprinten aangifte vanuit blanco Klik hier

DiGiD Machtiging

Mijn advies is om een “machtiging” voor het doen van een aangifte bij een cliënt aangaande 2017 deze nu al aan te vragen. Dit kunt u als volgt doen:

  • inloggen bij www.belastingdienst.nl 
  • in “zoeken” typen: kennisnetwerk belastingdienst
  • vervolgens klikken op: machtiging regelen in 2 stappen
  • U kunt ook deze link gebruiken
  • Het kan ook rechtstreeks via:  www.machtigen.digid.nl
    In de URL verschijnt dan automatisch: www.mactigen.digd.nl/LOGIN?O
  • Eveneens is het mogelijk om de machtiging telefonisch op te vragen
    via het telefoonnummer: 0800 – 0543 (gratis)

Machtigingscodebrief
Van de belastingdienst werd de volgende mededeling ontvangen:
Medio januari/februari wordt de machtigingscodebrief automatisch verzonden aan burgers die vorig jaar ook gebruik hebben gemaakt van dergelijke code. Deze code is nodig in de situatie dat de burger iemand anders wil machtigen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2018. De code wordt naar het huisadres gestuurd van de burger die hulp vraagt.

Noot:
Met andere woorden de mensen die in de campagne IB 2017 een machtigingscode hebben aangevraagd, dan voor IB 2018 automatisch één wordt toegestuurd. U hoeft dus voor deze personen niet meer een machtiging aan te vragen. Dat scheelt weer wat werk.