Inkomsten uit het buitenland

Australië.
Een aanvullende AOW uitkering uit Australië.
Mocht u veronderstellien dat dit land een overeenkomst had met Nederland ter voorkoming van dubbele belasting heffing.
Dit was niet het geval.
Dit wil dus zeggen dat men inkomsten belasting moet betalen en verder ook de werknemers premie ZVW.
Dus invullers. Nederland heeft geen verdrag met Australië betreffende voorkoming dubbele belastingen.

Duitsland.
Voor IB2016 was Duitsland het land dat de belasting en overige heffingen inde, algemeen bekend.
Bij de campagne IB2016 kon met aangeven welk land de heffingen inde.
Maar met ingang van campagne IB2017 is het Nederland die de belasting en premies int.
Echter boven de € 15.000,– is weer Duitsland bevoegd.
Dit moet bij de belasting aangifte goed worden ingevuld.

Rusland.
In het verdrag tussen Nederland en Rusland ligt vast dat Rusland int.Voor hen die het leuk vinden e.e.a. na te pluizen hieronder een citaat.

Citaat.
Via Google terug te vinden op bijv. ‘verdrag Nederland Duitsland’ en kies dan de link waarin staat ‘wetten.overheid.nl’. Onder de oranje titel staat ook altijd de periode waarin het verdrag geldt. Men moet een onderscheid maken in het soort pensioen. In hoofdlijnen zijn de volgende 3 pensioenen te onderscheiden: pensioen vergelijkbaar met AOW, particulier pensioen en een overheidspensioen.

Belastingverdrag met Duitsland (nieuw):
http://wetten.overheid.nl/BWBV0005862/2016-12-31

Pensioenen worden besproken in artikel 17. Hoofdregel staat in lid 1. Uitzondering (€15000 grens) staat in lid 2. Dan gaat de heffingsbevoegdheid weer terug naar de ‘…verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is..’

Voor Duitsland is het iets simpeler geworden ten opzichte van het oude verdrag. Alle soorten pensioenen in Nederland belast, tenzij het totale bruto bedrag de som van €15000 te boven gaat. Dan is Duitsland heffingsbevoegd en kan er een voorkoming van dubbele belasting (aftrek elders belast) worden verleend. Ontvangt de cliënt een particulier pensioen en een DRV uit Duitsland dan dien je deze twee bij elkaar op te tellen om te controleren of deze de €15000 te boven gaat.

Voor het belastingjaar 2016 gold een overgangsrecht en kon nog gekozen worden om het oude verdrag toe te passen. Voor het oude verdrag zijn pensioenen te vinden in artikel 12.

Belastingverdrag met Australië:
http://wetten.overheid.nl/BWBV0003760/1987-05-01
Pensioenen zijn te vinden in artikel 18 en artikel 19 (overheid).

Met dank aan de heer H. Driessen uit Drachten die dit heeft uitgezocht.