Toeslagen


TOESLAGEN

INTREKKEN MACHTIGING
Helpt u veel burgers met toeslagen? Deactiveer de machtiging voor de burger.
Als u overheidszaken wilt regelen voor een burger kunt u gebruik maken van DigiD-machtigen. Als u teveel machtigingen hebt, dan kunt u een foutmelding krijgen als u namens een burger probeert in te loggen op “Mijn toeslagen”.
Daarom adviseren wij u om samen met uw klant na het aanvragen of wijzigen van de toeslag de lopende machtiging in te trekken. U kunt dit regelen via DigiD machtigen.

DOORGEVEN SAMENLEVINGSCONTRACT
Aanvragers die hun samenlevingscontract niet hebben doorgegeven hebben eind februari een brief ontvangen met de mededeling dat hun toeslag is gewijzigd. Deze aanvragers hebben een toeslagpartner omdat ze een samenlevingscontract hebben afgesloten, maar zij hebben dit niet aan de belastingdienst doorgegeven. Daarom wordt de toeslagpartner alsnog met terugwerkende kracht toegevoegd. Dit heeft gevolgen voor hun toeslag(en). In de meeste gevallen zal het om zorgtoeslag gaan.
De toeslagpartner wordt toegevoegd aan de aanvraag en men ontvangt voortaan de toeslag samen gebaseerd op de inkomens van beide partners. Als de partner zelf ook nog een toeslag heeft, dan wordt deze stopgezet en stuurt men de partner een brief. Een persoon kan namelijk niet als toeslagpartner betrokken zijn bij een aanvraag en zelf ook dezelfde toeslag krijgen.
TIP: Veel wijzigingen in het huishouden krijgt de belastingdienst automatisch van de gemeente door, bijvoorbeeld trouwen of verhuizen.
Maar sommige wijzigingen moet de aanvrager nog steeds zelf doorgeven via “Mijn toeslagen”, zoals een samenlevingscontract.
Lees meer op toeslagen.nl bij “Mijn situatie verandert”.

VERNIEUWING DOORGEVEN WIJZIGINGEN
De belastingdienst wijst aanvragers vanaf maart 2018 vaker op het doorgeven van veranderingen in hun situatie.
Zoals de belastingdienst u in 2017 al op Belastingdienst in Beeld liet weten, vernieuwt men de manier en frquentie waarop zij aanvragers attent maakt op het doorgeven van wijzigingen. In 2017 was dit nog in de vorm van een experiment.
Vanaf maart 2018 zal men bepaalde doelgroepen er regelmatig per brief op wijzen dat hun inkomen is veranderd en dat zij mogelijk een wijziging moet doorgeven. Het gaat om mensen bij wie men verwacht dat hun inkomen gaat veranderen. Men denke daarbij aan aanvragers zoals afstudeerders, die waarschijnlijk binnenkort gaan werken. Of mensen voor het eerst AOW of pensioen gaan ontvangen en daardoor meer of minder inkomen hebben. Maar het gaat ook om mensen bij wie in de belastinggegevens is te zien dat het inkomen de afgelopen maanden sterk is veranderd.