Belastingservice Friesland sedert 2018

Belastingservice Fryslân 2018

Voor de provincie Fryslân is de Belastingservice Fryslân” in het leven geroepen – per 1 januari 2018 – door de coördinator S.P. Wiersma uit Leeuwarden.
De belastinginvullers (HUBA’s) hebben, net als de vorige jaren, bijeenkomsten gehad en trainingen doorlopen om de leden voor de belastingaangifte I.B. en toeslagenwetten weer van dienst te kunnen zijn.
De campagne Belastingaangifte 2018 is inmiddels achter de rug.
Deze keer hebben er 45 Belastinginvullers meegedaan. De invullers hebben niet alleen de KBO en PCOB-leden bezocht, maar ook leden van de (voormalige) ANBO. De reden hiervan is dat deze (ex) ANBO-leden te kennen gaven per se door hun “oude” belastinghulp behandeld te willen worden, er is immers in de loop van jaren een sterke vertrouwensband met hun ontstaan.

De cijfers:
De belastinginvullers hebben 1.102 (970) adressen bezocht en 1.267 (1.169) belastingaangiften gedaan. Er zijn 66 (74) aanvragen voor de toeslagenwet ingediend en er is 72 (68) keer een berekening voor de TSZ uitgevoerd. De Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is een regeling die ervoor zorgt dat de Belastingdienst – in geval van een hoog aftrekbedrag aan zorgkosten met een laag eigen inkomen – toch het juiste bedrag aan belasting terug betaalt.
De belastingaangiften zijn voor het merendeel online gedaan, d.m.v. een machtiging. Waar dit niet mogelijk bleek (b.v. bij aangifte bij overlijden) moest er een bewerkelijke papieren aangifte worden gedaan, dit is 63 (47) keer gebeurd.
De getallen tussen haakjes, zijn de aantallen van 2017.
Daarbij moet vermeld worden dat van een persoon nog geen opgave is ontvangen.

Simon P. Wiersma.
Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Fryslân.