Laatste nieuws

Informatie Zorgkosten en Bespaar eigen bijdrage

“Zorgkosten” (of zoals het in het verleden ook wel werd genoemd: Buitengewone Lasten) is onder andere een aftrekpost bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting. Nu wil ik echter even de “Geneeskundige hulp”- zoals arts, tandarts, specialisten – even onder uw aandacht brengen.
Want bij een verzorgings- of serviceappartement betaalt men huur- en woonservicekosten. Deze bestaan dan uit kale huur, woonservicekosten en servicekosten voor zorg. De laatste post wordt dan omschreven als “Zorgkosten”. Maar deze zorgkosten zijn echter niet aftrekbaar, omdat de belastingdienst deze rangschikt onder de categorie CAK.
Het CAK stelt de eigen bijdrages aan het verzorgingshuis vast en de bijdragen die aan het CAK worden betaald zijn niet aftrekbaar op de aangifte. Dit is ook terug te vinden in het schema zorgkosten op het kennisnetwerk of op de site van de Belastingdienst.
Ik meende er goed aan te doen om u hierover te informeren.

Eigen bijdrage CAK

KBO-PCOB heeft een brief naar het CAK gestuurd vanwege signalen dat mensen problemen ondervinden bij de vaststelling van de eigen bijdrage als zij langdurige zorg nodig hebben. Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van het inkomen en het vermogen van twee jaar terug. Maar soms zijn er inmiddels grote veranderingen geweest en zou de eigen bijdrage moeten worden aangepast. In de praktijk blijkt het soms niet gemakkelijk te zijn.
KBO-PCOB heeft het CAK uitgenodigd voor een gesprek om te bezien welke stappen kunnen worden genomen om deze problematiek op te lossen. Dit gesprek heeft in juli 2018 plaats gevonden.

Het gevolg hiervan is dat leden van de KBO-PCOB een beroep kunnen doen op de dienst: “Bespaar Eigen Bijdrage” (BEB).

Een uitleg en aanvraag vindt u eveneens op onze belastingsite.

S.P. Wiersma,

Coördinator Fryslân