Nieuwe opzet Belastingservice

Nieuwe opzet van de Belastingservice

Op 6 december 2016 is door de Ledenraad van KBO-PCOB besloten om de Belastingservice decentraal te laten geschieden.
De afdelingen van de KBO en PCOB zijn dus nu verantwoordelijk voor de uitvoering. Hier in Friesland is het echter provinciaal opgepakt en zijn zaken in gang gezet. De aansturing vindt derhalve provinciaal plaats in samenwerking met de afdeling Smallingerland, van deze afdeling heeft de heer Driessen veel voorwerk verricht. Er zal ook geen gebruik meer worden gemaakt van “Fiscaal Gemak”. Daarom worden de invullers voor de ouderenbonden in Friesland aangeraden om met een “machtiging” te werken.

Leeuwarden, 22 januari 2018.

S.P. Wiersma
Coördinator.