SFO

SFO (Samenwerkende Friese Ouderenbonden)
Het SFO heeft diverse projecten, zoals deskundigheidsbevordering, vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s), wonen en welzijn, contacten met de maatschappelijke organisaties. Ook de Belastingservice is een project welke onder het SFO valt. De provinciaal coördinator en fiscalist legt dan ook jaarlijks een verantwoording af aan het SFO.

Doelstelling van het SFO
Om de kennis en veranderingen in de belastingwetgeving op peil te houden, volgen de belasting invulhulpen jaarlijks een verplichte cursus. Voldoet men aan de gestelde eisen, dan pas volgt toelating. In onze provincie wordt door de gezamenlijke ouderenbonden deze service georganiseerd.

Uitvoering
Naast de belastingaangiftes houden de invullers zich ook bezig met de controle op de te ontvangen huur- en zorgtoeslag. In de praktijk constateren de invullers regelmatig, dat er teveel of te weinig toeslag wordt ontvangen. Dit houdt in dat onze belastinginvullers, voor het belastingjaar, niet alleen de gegevens controleren maar ook ter plaatse veranderingen kunnen doorvoeren. Juist deze teveel ontvangen bedragen zorgden vaak voor grote financiële problemen.
Onze doelgroep zijn de ouderen in Friesland. Deze ouderen worden bereikt door de belastingservice te introduceren bij de afdelingen van de aangesloten bonden. De mensen worden gewezen op mogelijkheden die er zijn voor aftrek, onder andere in verband met giften of buitengewone lasten.